ท่านได้รับสิทธิ์ส่วนลด 50%

สำหรับการสั่งซื้อ SMARTDAC+ Acquisition & Control

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้  - 15 มิถุนายน 2563 ค่ะ

Yokogawa (Thailand) Ltd.
799 Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

Phone: (66)-2-715-8600  Fax: (66)-2-715-8688